پروژه‌ها

برخی از نمونه‌کارهای نمای کامپوزیت و نمای ترموود انجام شده توسط شرکت ما در زیر لیست شده است.

نمای کامپوزیت مغازه فست فود

پروژه نمای کامپوزیت فست فود شادلی در اصفهان

این پروژه در سال 1390 به سبک فیکس با ورق نقره ای اجرا شده است.

 Apr 30, 2022

#مغازه


مشاهده جزئیات بیشتر
جمع شدن

تصاویر پروژه نمای کامپوزیت فست فود شادلی در اصفهان واقع در پل غدیر را مشاهده می‌کنید. اگر قصد دارید تابلو مغازه‌تان را با نمای کامپوزیت بازسازی یا نما کنید، همین حالا با ما تماس بگیرید.

نمای کامپوزیت مغازه فست فود نمای کامپوزیت مغازه فست فود

جمع شدن
نمای کامپوزیت مغازه سفید

پروژه نمای کامپوزیت مغازه گل‌فروشی در گلدشت اصفهان

این پروژه به سبک فیکس با ورق سفید یخچالی و قرمز اجرا شده است با ظاهری بسیار شیک.

 Apr 30, 2022

#مغازه


مشاهده جزئیات بیشتر
جمع شدن

برخی از تصاویر پروژه نمای کامپوزیت مغازه گل‌فروشی در گلدشت اصفهان را در زیر مشاهده می‌کنید. اگر قصد دارید تابلو مغازه‌تان را با نمای کامپوزیت بازسازی یا نما کنید، همین حالا با ما تماس بگیرید.

نمای کامپوزیت مغازه سفید نمای کامپوزیت مغازه سفید نمای کامپوزیت مغازه سفید

جمع شدن
نمای کامپوزیت مغازه سفید

پروژه نمای کامپوزیت مغازه پوشاک در خمینی‌شهر اصفهان

این پروژه به سبک فیکس با ورق سفید یخچالی،مشکی و قرمز اجرا شده است با ظاهری بسیار مدرن و زیبا.

 Apr 30, 2022

#مغازه


مشاهده جزئیات بیشتر
جمع شدن

برخی از تصاویر پروژه نمای کامپوزیت مغازه پوشاک در خمینی‌شهر اصفهان را در زیر مشاهده می‌کنید. اگر قصد دارید تابلو مغازه‌تان را با نمای کامپوزیت بازسازی یا نما کنید، همین حالا با ما تماس بگیرید.

نمای کامپوزیت مغازه سفید نمای کامپوزیت مغازه سفید نمای کامپوزیت مغازه سفید نمای کامپوزیت مغازه سفید نمای کامپوزیت مغازه سفید

جمع شدن
نمای کامپوزیت سفید

پروژه نمای کامپوزیت فروشگاه در خمینی‌شهر اصفهان

این پروژه به سبک فیکس و  با ورق شیری، قرمز و مشکی اجرا شده است با ظاهری بسیار مدرن و زیبا نور پردازی و استفاده از لوله های استیل.

 Apr 30, 2022

#مغازه


مشاهده جزئیات بیشتر
جمع شدن

برخی از تصاویر پروژه نمای کامپوزیت فروشگاه در خمینی‌شهر اصفهان را در زیر مشاهده می‌کنید. اگر قصد دارید تابلو مغازه‌تان را با نمای کامپوزیت بازسازی یا نما کنید، همین حالا با ما تماس بگیرید.

نمای کامپوزیت مغاز سفید نمای کامپوزیت مغاز سفید نمای کامپوزیت مغاز سفید نمای کامپوزیت مغاز سفید

جمع شدن
نمای کامپوزیت مغازه نقره ای و طرح چوب

پروژه نمای کامپوزیت مغازه نقره ای و طرح چوب شاهین شهر

این پروژه به سبک فیکس اجرا شده است.

 Apr 30, 2022

#مغازه


مشاهده جزئیات بیشتر
جمع شدن

تصاویر پروژه نمای کامپوزیت مغازه نقره ای و طرح چوب در شاهین شهر را مشاهده می‌کنید. اگر قصد دارید تابلو مغازه‌تان را با نمای کامپوزیت بازسازی یا نما کنید، همین حالا با ما تماس بگیرید.

نمای کامپوزیت مغازه طرح چوب نمای کامپوزیت مغازه طرح چوب نمای کامپوزیت مغازه طرح چوب نمای کامپوزیت مغازه طرح چوب نمای کامپوزیت مغازه طرح چوب نمای کامپوزیت مغازه طرح چوب

جمع شدن
نمای کامپوزیت آتش نشانی

پروژه نمای کامپوزیت آتش نشانی در شهرضا

این پروژه به سبک فیکس اجرا شده است.

 Apr 30, 2022

#مغازه


مشاهده جزئیات بیشتر
جمع شدن

پروژه نمای کامپوزیت آتش نشانی در شهرضا اصفهان را مشاهده می‌کنید. اگر قصد دارید تابلو مغازه‌تان یا سر در ایستگاه و اداره آتش نشانی شهرتان را با نمای کامپوزیت بازسازی یا نما کنید، همین حالا با ما تماس بگیرید.

نمای کامپوزیت مغازه طرح چوب

جمع شدن
نمای کامپوزیت کافی شاپ

پروژه نمای کامپوزیت کافی شاپ مهتاب در اصفهان

این پروژه به سبک فیکس اجرا شده است.

 Apr 30, 2022

#مغازه


مشاهده جزئیات بیشتر
جمع شدن

پروژه نمای کامپوزیت کافی شاپ مهتاب رئوفی در اصفهان را مشاهده می‌کنید. اگر قصد دارید تابلو مغازه‌تان یا تابلو سر در کافی شاپ تان را با نمای کامپوزیت بازسازی یا نما کنید، همین حالا با ما تماس بگیرید.

نمای کامپوزیت کافی شاپ مغازه

جمع شدن
نمای کامپوزیت مغازه

پروژه نمای کامپوزیت فراورده‌های لبنی کوهستان اصفهان

این پروژه به سبک فیکس با به کارگیری لوله استیل در سه رنگ ورق زرد قرمز و سفید اجرا شده است.

 Apr 30, 2022

#مغازه


مشاهده جزئیات بیشتر
جمع شدن

برخی تصاویر از پروژه نمای کامپوزیت فراورده‌های لبنی کوهستان ملکوتی اصفهان را در زیر مشاهده می‌کنید. اگر قصد دارید تابلو مغازه‌تان یا تابلو سر در کافی شاپ تان را با نمای کامپوزیت بازسازی یا نما کنید، همین حالا با ما تماس بگیرید.

نمای کامپوزیت مغازه نمای کامپوزیت مغازه

جمع شدن
نمای کامپوزیت مغازه جاده اصفهان به شیراز

پروژه نمای کامپوزیت حکیم الهی در جاده اصفهان شیراز

این پروژه نمای کامپوزیت مغازه که مشاهده می‌کنید، به سبک فیکس با ورق نوک مدادی و قرمز اجرا شده است.

 Apr 30, 2022

#مغازه


مشاهده جزئیات بیشتر
جمع شدن

تصاویر پروژه نمای کامپوزیت حکیم الهی واقع در جاده اصفهان به شیراز را مشاهده می‌کنید. اگر قصد دارید مغازه‌تان را با نمای کامپوزیت بازسازی یا نما کنید، همین حالا با ما تماس بگیرید.

نمای کامپوزیت مغازه جاده اصفهان به شیراز نمای کامپوزیت مغازه جاده اصفهان به شیراز نمای کامپوزیت مغازه جاده اصفهان به شیراز نمای کامپوزیت مغازه جاده اصفهان به شیراز

جمع شدن
نمای کامپوزیت مغازه

پروژه نمای کامپوزیت مغازه موبایل در خیابان طوسی اصفهان

این پروژه به سبک فیکس با ورق پرمیوم باند اجرا شده است با ظاهری شیک و دلباز.

 Apr 30, 2022

#مغازه


مشاهده جزئیات بیشتر
جمع شدن

برخی تصاویر از پروژه نمای کامپوزیت مغازه موبایل در خیابان طوسی اصفهان را در زیر مشاهده می‌کنید. اگر قصد دارید تابلو مغازه‌تان را با نمای کامپوزیت بازسازی یا نما کنید، همین حالا با ما تماس بگیرید.

نمای کامپوزیت مغازه سفید نمای کامپوزیت مغازه سفید نمای کامپوزیت مغازه سفید نمای کامپوزیت مغازه سفید

جمع شدن
نمای کامپوزیت پمپ پنزین جایگاه

پروژه نمای کامپوزیت پمپ بنزین نایین اصفهان

این پروژه به سبک فیکس با ورق نانو باند اجرا شده است با ظاهری بسیار زیبا و سیستم آبی اطفاء حریق در سقف کارگذاشته شده است.

 Apr 30, 2022

#پمپ بنزین


مشاهده جزئیات بیشتر
جمع شدن

برخی از تصاویر پروژه نمای کامپوزیت پمپ بنزین نایین (ارگ نیلوفر) اصفهان را در زیر مشاهده می‌کنید. اگر قصد دارید جایگاه سوخت‌تان را با نمای کامپوزیت بازسازی یا نما کنید، همین حالا با ما تماس بگیرید.

نمای کامپوزیت پمپ بنزین قرمز نمای کامپوزیت پمپ بنزین قرمز نمای کامپوزیت پمپ بنزین قرمز نمای کامپوزیت پمپ بنزین قرمز نمای کامپوزیت پمپ بنزین قرمز نمای کامپوزیت پمپ بنزین قرمز نمای کامپوزیت پمپ بنزین قرمز نمای کامپوزیت پمپ بنزین قرمز نمای کامپوزیت پمپ بنزین قرمز نمای کامپوزیت پمپ بنزین قرمز نمای کامپوزیت پمپ بنزین قرمز

جمع شدن
نمای کامپوزیت پمپ پنزین جایگاه

پروژه نمای کامپوزیت پمپ بنزین اردستان اصفهان

این پروژه به سبک فیکس با ورق پرمیوم باند اجرا شده است با ظاهری بسیار شیک."

 Apr 30, 2022

#پمپ بنزین


مشاهده جزئیات بیشتر
جمع شدن

برخی از تصاویر پروژه نمای کامپوزیت جایگاه پمپ بنزین اردستان به نایین (ظفرقند) اصفهان را در زیر مشاهده می‌کنید. اگر قصد دارید جایگاه سوخت‌تان را با نمای کامپوزیت بازسازی یا نما کنید، همین حالا با ما تماس بگیرید.

نمای کامپوزیت پمپ بنزین ضد حریق نمای کامپوزیت پمپ بنزین ضد حریق نمای کامپوزیت پمپ بنزین ضد حریق نمای کامپوزیت پمپ بنزین ضد حریق نمای کامپوزیت پمپ بنزین ضد حریق نمای کامپوزیت پمپ بنزین ضد حریق نمای کامپوزیت پمپ بنزین ضد حریق

جمع شدن
نمای کامپوزیت پمپ پنزین جایگاه

پروژه نمای کامپوزیت پمپ بنزین نارنجی مهر و ماه قم

این پروژه به سبک فیکس توسط نصاب ارجمند آقای مقدسی با ورق آلومکس نارنجی و نوک مدادی اجرا شده است با ظاهری بسیار دلنشین و زیبا.

 Apr 30, 2022

#پمپ بنزین


مشاهده جزئیات بیشتر
جمع شدن

برخی از تصاویر پروژه نمای کامپوزیت و بخش اداری پمپ بنزین مجتمع تجاری توریستی مهر و ماه قم (جاده تهران قم) را در زیر مشاهده می‌کنید. اگر قصد دارید جایگاه سوخت‌تان را با نمای کامپوزیت بازسازی یا نما کنید، همین حالا با ما تماس بگیرید.

نمای کامپوزیت پمپ بنزین نمای کامپوزیت پمپ بنزین نمای کامپوزیت پمپ بنزین نمای کامپوزیت پمپ بنزین نمای کامپوزیت پمپ بنزین نمای کامپوزیت پمپ بنزین نمای کامپوزیت پمپ بنزین

تصاویر نمای قسمت اداری این جایگاه سوخت

نمای کامپوزیت پمپ بنزین نمای کامپوزیت پمپ بنزین نمای کامپوزیت پمپ بنزین نمای کامپوزیت پمپ بنزین نمای کامپوزیت پمپ بنزین نمای کامپوزیت پمپ بنزین نمای کامپوزیت پمپ بنزین نمای کامپوزیت پمپ بنزین نمای کامپوزیت پمپ بنزین

جمع شدن
نمای کامپوزیت مغازه جایگاه سوخت

پروژه نمای کامپوزیت پمپ بنزین انتشاری در اصفهان

این پروژه به سبک فرم اچ ال با ورق پرمیوم باند اجرا شده است. با ظاهری بسیار زیبا.

 Apr 30, 2022

#پمپ بنزین


مشاهده جزئیات بیشتر
جمع شدن

تصاویر پروژه نمای کامپوزیت پمپ بنزین انتشاری در اصفهان را در زیر مشاهده می‌کنید. اگر قصد دارید جایگاه سوخت‌تان را با نمای کامپوزیت بازسازی یا نما کنید، همین حالا با ما تماس بگیرید.

نمای کامپوزیت پمپ بنزین جایگاه نمای کامپوزیت پمپ بنزین جایگاه نمای کامپوزیت پمپ بنزین جایگاه نمای کامپوزیت پمپ بنزین جایگاه نمای کامپوزیت پمپ بنزین جایگاه نمای کامپوزیت پمپ بنزین جایگاه نمای کامپوزیت پمپ بنزین جایگاه نمای کامپوزیت پمپ بنزین جایگاه نمای کامپوزیت پمپ بنزین جایگاه نمای کامپوزیت پمپ بنزین جایگاه نمای کامپوزیت پمپ بنزین جایگاه نمای کامپوزیت پمپ بنزین جایگاه نمای کامپوزیت پمپ بنزین جایگاه نمای کامپوزیت پمپ بنزین جایگاه نمای کامپوزیت پمپ بنزین جایگاه نمای کامپوزیت پمپ بنزین جایگاه نمای کامپوزیت پمپ بنزین جایگاه نمای کامپوزیت پمپ بنزین جایگاه نمای کامپوزیت پمپ بنزین جایگاه

جمع شدن
نمای کامپوزیت مغازه جایگاه سوخت نقره ای

پروژه نمای کامپوزیت پمپ بنزین مشتاق اصفهان

این پروژه به سبک فیکس و فرم با ورق پرمیوم باند اجرا شده است. با ظاهری بسیار زیبا.

 Apr 30, 2022

#پمپ بنزین


مشاهده جزئیات بیشتر
جمع شدن

تصاویر پروژه نمای کامپوزیت پمپ بنزین مشتاق اصفهان را در زیر مشاهده می‌کنید. اگر قصد دارید جایگاه سوخت‌تان را با نمای کامپوزیت بازسازی یا نما کنید، همین حالا با ما تماس بگیرید.

نمای کامپوزیت پمپ بنزین نقره ای نمای کامپوزیت پمپ بنزین نقره ای نمای کامپوزیت پمپ بنزین نقره ای نمای کامپوزیت پمپ بنزین نقره ای نمای کامپوزیت پمپ بنزین نقره ای نمای کامپوزیت پمپ بنزین نقره ای

جمع شدن
نمای کامپوزیت ساختمان اداره

پروژه نمای کامپوزیت ساختمان اداره برق در اصفهان

این پروژه به سبک فیکس با ظرافت بالا و با ورق نقره ای در سال 1390 اجرا شده است.

 Apr 30, 2022

#ساختمان


مشاهده جزئیات بیشتر
جمع شدن

تصویر پروژه نمای کامپوزیت مجتمع تجاری اداری امیر در شاهین شهر اصفهان را مشاهده می‌کنید. اگر قصد دارید ساختمانتان را با نمای کامپوزیت بازسازی یا نما کنید، همین حالا با ما تماس بگیرید.

نمای کامپوزیت ساختمان اداره نمای کامپوزیت ساختمان اداره نمای کامپوزیت ساختمان اداره نمای کامپوزیت ساختمان اداره

جمع شدن
نمای کامپوزیت ساختمان

پروژه نمای کامپوزیت ساختمان میلاد در اصفهان

این پروژه به سبک فیکس با ظرافت بالا و با ورق مسی و شیری اجرا شده است.

 Apr 30, 2022

#ساختمان


مشاهده جزئیات بیشتر
جمع شدن

تصویر پروژه نمای کامپوزیت مجتمع تجاری اداری امیر در شاهین شهر اصفهان را مشاهده می‌کنید. اگر قصد دارید ساختمانتان را با نمای کامپوزیت بازسازی یا نما کنید، همین حالا با ما تماس بگیرید.

نمای کامپوزیت ساختمان مسکونی نمای کامپوزیت ساختمان مسکونی نمای کامپوزیت ساختمان مسکونی

جمع شدن
نمای کامپوزیت ساختمان

پروژه نمای کامپوزیت مجتمع مسکونی جوادیان در اصفهان

این پروژه به سبک فیکس و با ورق نقره ای و نوک مدادی با ظاهری زیبا اجرا شده است .

 Apr 30, 2022

#ساختمان


مشاهده جزئیات بیشتر
جمع شدن

برخی از تصاویر پروژه نمای کامپوزیت مجتمع مسکونی جوادیان واقع در خیابان غرضی، خیابان ساکت اصفهانی که در سال 1390 اجرا شده در اصفهان را در زیر مشاهده می‌کنید. اگر قصد دارید ساختمانتان را با نمای کامپوزیت بازسازی یا نما کنید، همین حالا با ما تماس بگیرید.

نمای کامپوزیت ساختمان مسکونی نمای کامپوزیت ساختمان مسکونی نمای کامپوزیت ساختمان مسکونی

جمع شدن
نمای کامپوزیت

پروژه نمای کامپوزیت اتاق نگهبانی مجتمع مسکونی حکیم شفائی

این پروژه به سبک فیکس و کلیپس با ظرافت بالا و کم نظیر با ورق نقره ای به صورت کرو کرکره ای اجرا شده است.

 Apr 30, 2022

#ساختمان


مشاهده جزئیات بیشتر
جمع شدن

برخی تصاویر از پروژه نمای کامپوزیت اتاق نگهبانی مجتمع مسکونی حکیم شفائی در اصفهان را در زیر مشاهده می‌کنید. اگر قصد دارید تابلو مغازه‌تان یا ساختمان و… را با نمای کامپوزیت بازسازی یا نما کنید، همین حالا با ما تماس بگیرید.

نمای کامپوزیت نمای کامپوزیت

جمع شدن
نمای کامپوزیت

پروژه نمای کامپوزیت ساختمان تالار علی ابن موسی الرضا

این پروژه به سبک فیکس اجرا شده است.

 Apr 30, 2022

#ساختمان


مشاهده جزئیات بیشتر
جمع شدن

برخی تصاویر از پروژه نمای کامپوزیت تالار علی ابن موسی الرضا واقع در اصفهان شهرگز فلکه مرکزی را در زیر مشاهده می‌کنید. اگر قصد دارید تابلو مغازه‌تان یا ساختمان و… را با نمای کامپوزیت بازسازی یا نما کنید، همین حالا با ما تماس بگیرید.

نمای کامپوزیت تالار نمای کامپوزیت ساختمان تالار نمای کامپوزیت نمای کامپوزیت

جمع شدن
نمای کامپوزیت ورزشگاه

پروژه نمای کامپوزیت اتاق گزارشگر استادیوم فوتبال ورزشگاه فولادشهر

این پروژه به سبک فیکس با ورق یکدست نقره ای اجرا شده است.

 Apr 30, 2022

#ساختمان


مشاهده جزئیات بیشتر
جمع شدن

برخی تصاویر از پروژه نمای کامپوزیت اتاق گزارشگر استادیوم فوتبال در ورزشگاه فولادشهر اصفهان را در زیر مشاهده می‌کنید. اگر قصد دارید تابلو مغازه‌تان یا ساختمان و… را با نمای کامپوزیت بازسازی یا نما کنید، همین حالا با ما تماس بگیرید.

نمای کامپوزیت ورزشگاه نمای کامپوزیت ورزشگاه نمای کامپوزیت ورزشگاه

جمع شدن
عکس نمای کامپوزیت

پروژه اجرای نمای کامپوزیت شهرداری شهر اذان در میمه اصفهان

این پروژه به سبک فیکس با ورق آلوباند اجرا شده است با ظاهری بسیار مدرن و زیبا.

 Apr 30, 2022

#ساختمان


مشاهده جزئیات بیشتر
جمع شدن

برخی از تصاویر پروژه اجرای نمای کامپوزیت شهرداری شهر اذان در میمه اصفهان را در زیر مشاهده می‌کنید. اگر قصد دارید تابلو مغازه‌تان یا ساختمان و… را با نمای کامپوزیت بازسازی یا نما کنید، همین حالا با ما تماس بگیرید.

عکس نمای کامپوزیت عکس نمای کامپوزیت عکس نمای کامپوزیت عکس نمای کامپوزیت عکس نمای کامپوزیت عکس نمای کامپوزیت عکس نمای کامپوزیت عکس نمای کامپوزیت عکس نمای کامپوزیت

جمع شدن
نمای کامپوزیت برج

پروژه نمای کامپوزیت مجتمع فردوس غرب در تهران

این پروژه به سبک هنگ و ( ناودانی آلومینیومی ) اجرا شده است با ظاهری بسیار مدرن و زیبا.

 Apr 30, 2022

#برج


مشاهده جزئیات بیشتر
جمع شدن

برخی از تصاویر پروژه نمای کامپوزیت مجتمع فردوس غرب در تهران را در زیر مشاهده می‌کنید. اگر قصد دارید مجتمع و یا ساختمانتان را با نمای کامپوزیت بازسازی یا نما کنید، همین حالا با ما تماس بگیرید.

نمای کامپوزیت در تهران نمای کامپوزیت در تهران نمای کامپوزیت در تهران نمای کامپوزیت در تهران نمای کامپوزیت در تهران نمای کامپوزیت در تهران نمای کامپوزیت در تهران نمای کامپوزیت در تهران نمای کامپوزیت در تهران نمای کامپوزیت در تهران نمای کامپوزیت در تهران نمای کامپوزیت در تهران نمای کامپوزیت در تهران نمای کامپوزیت در تهران نمای کامپوزیت در تهران

جمع شدن
نمای کامپوزیت در اصفهان

پروژه نمای کامپوزیت برج‌ های آفتاب در اصفهان

این پروژه به سبک فیکس اجرا شده است با ظاهری بسیار مدرن و زیبا.

 Apr 30, 2022

#برج


مشاهده جزئیات بیشتر
جمع شدن

برخی از تصاویر پروژه نمای کامپوزیت برج‌ های آفتاب در اصفهان که در سال 1390 اجرا گردید را در زیر مشاهده می‌کنید. اگر قصد دارید مجتمع و یا ساختمانتان را با نمای کامپوزیت بازسازی یا نما کنید، همین حالا با ما تماس بگیرید.

نمای کامپوزیت در اصفهان نمای کامپوزیت در اصفهان نمای کامپوزیت در اصفهان

جمع شدن
نمای کامپوزیت برج

پروژه نمای کامپوزیت برج‌ های فولاد تعاونی مسکن

این پروژه به سبک فیکس و با ورق نقره ای و نوک مدادی با ظاهری زیبا اجرا شده است .

 Apr 30, 2022

#برج


مشاهده جزئیات بیشتر
جمع شدن

برخی از تصاویر پروژه نمای کامپوزیت مجتمع مسکونی جوادیان واقع در خیابان غرضی، خیابان ساکت اصفهانی که در سال 1390 اجرا شده در اصفهان را در زیر مشاهده می‌کنید. اگر قصد دارید ساختمانتان را با نمای کامپوزیت بازسازی یا نما کنید، همین حالا با ما تماس بگیرید.

نمای کامپوزیت برج نمای کامپوزیت برج نمای کامپوزیت برج

جمع شدن
نمای کامپوزیت مجتمع تجاری نور

پروژه اجرای نمای کامپوزیت مجتمع تجاری اداری نور

این پروژه به سبک فیکس در سال 1391 با ورق آ اس باند نقره ای و با ظاهری  زیبا و شیک اجرا شده است .

 Apr 30, 2022

#مجتمع


مشاهده جزئیات بیشتر
جمع شدن

تصاویر پروژه اجرای نمای کامپوزیت مجتمع تجاری اداری نور را مشاهده می‌کنید. اگر قصد دارید مجتمع‌تان را با نمای کامپوزیت بازسازی یا نما کنید، همین حالا با ما تماس بگیرید.

نمای کامپوزیت مجتمع تجاری نمای کامپوزیت مجتمع تجاری عکس نمای کامپوزیت مجتمع تجاری عکس نما کامپوزیت مجتمع تجاری عکس کامپوزیت مجتمع تجاری

جمع شدن
نمای کامپوزیت مجتمع تجاری نور

پروژه اجرای نمای کامپوزیت مجتمع تجاری اداری مه

این پروژه به سبک فیکس با ورق پرمیوم باند و با ظاهری بسیار زیبا اجرا شده است .

 Apr 30, 2022

#مجتمع


مشاهده جزئیات بیشتر
جمع شدن

تصاویر پروژه اجرای نمای کامپوزیت مجتمع تجاری اداری مه را مشاهده می‌کنید. اگر قصد دارید مجتمع‌تان را با نمای کامپوزیت بازسازی یا نما کنید، همین حالا با ما تماس بگیرید.

نمای کامپوزیت مجتمع مسکونی نمای کامپوزیت مجتمع مسکونی نمای کامپوزیت مجتمع تجاری نمای کامپوزیت مجتمع مسکونی
نمای کامپوزیت مجتمع تجاری نمای کامپوزیت مجتمع تجاری
نمای کامپوزیت مجتمع تجاری

جمع شدن
نمای کامپوزیت و فریم لس مجتمع تجاری اداری

پروژه نمای کامپوزیت و فریم لس مجتمع تجاری اداری عبدالرضا اصفهان

این پروژه به سبک فیکس با ورق نوک مدادی و نقره ای و با ظاهری بسیار زیبا طراحی و اجرا شده است .

 Apr 30, 2022

#مجتمع


مشاهده جزئیات بیشتر
جمع شدن

تصاویر پروژه نمای کامپوزیت و فریم لس مجتمع تجاری اداری عبدالرضا در اصفهان را مشاهده می‌کنید. اگر قصد دارید مجتمع‌تان را با نمای کامپوزیت بازسازی یا نما کنید، همین حالا با ما تماس بگیرید.

نمای کامپوزیت مجتمع مسکونی نمای کامپوزیت مجتمع مسکونی نمای کامپوزیت مجتمع مسکونی نمای کامپوزیت مجتمع مسکونی نمای کامپوزیت مجتمع مسکونی نمای کامپوزیت مجتمع مسکونی

جمع شدن
نمای کامپوزیت مجتمع تجاری اداری امیر در شاهین شهر

پروژه نمای کامپوزیت مجتمع تجاری اداری امیر شاهین شهر

این پروژه در سال 1390 به سبک فیکس با ظاهری بسیار زیبا اجرا شده است .

 Apr 30, 2022

#مجتمع


مشاهده جزئیات بیشتر
جمع شدن

تصویر پروژه نمای کامپوزیت مجتمع تجاری اداری امیر در شاهین شهر اصفهان را مشاهده می‌کنید. اگر قصد دارید مجتمع‌تان را با نمای کامپوزیت بازسازی یا نما کنید، همین حالا با ما تماس بگیرید.

نمای کامپوزیت مجتمع تجاری اداری امیر در شاهین شهر

جمع شدن
نمای کامپوزیت طرح چوب مجتمع تجاری اداری

پروژه نمای کامپوزیت طرح چوب مجتمع تجاری اداری سامانی

این پروژه به سبک فیکس با ورق طرح چوب پرمیوم باند و با ظاهری بسیار زیبا اجرا شده است .

 Apr 30, 2022

#مجتمع


مشاهده جزئیات بیشتر
جمع شدن

تصاویر پروژه نمای کامپوزیت مجتمع تجاری اداری سامانی را مشاهده می‌کنید. اگر قصد دارید مجتمع‌تان را با نمای کامپوزیت بازسازی یا نما کنید، همین حالا با ما تماس بگیرید.

نمای کامپوزیت طرح چوب مجتمع تجاری اداری نمای کامپوزیت طرح چوب مجتمع تجاری اداری نمای کامپوزیت طرح چوب مجتمع تجاری اداری نمای کامپوزیت طرح چوب مجتمع تجاری اداری

جمع شدن
نمای کامپوزیت کارخانه

پروژه نمای کامپوزیت کارخانه طلای سیاه مورچه خورت

این پروژه در بهار سال 1395 برای اقای محمدی رئیس کارخانه به سبک فیکس با ورق پرمیوم باند اجرا شده است.

 Apr 30, 2022

#کارخانه


مشاهده جزئیات بیشتر
جمع شدن

پروژه نمای کامپوزیت کارخانه طلای سیاه مورچه خورت اصفهان را مشاهده می‌کنید. اگر قصد دارید کارخانه‌تان را با نمای کامپوزیت بازسازی یا نما کنید، همین حالا با ما تماس بگیرید.

نمای کامپوزیت کارخانه نمای کامپوزیت کارخانه نمای کامپوزیت کارخانه نمای کامپوزیت کارخانه نمای کامپوزیت کارخانه نمای کامپوزیت کارخانه نمای کامپوزیت کارخانه نمای کامپوزیت کارخانه نمای کامپوزیت کارخانه نمای کامپوزیت کارخانه نمای کامپوزیت کارخانه نمای کامپوزیت کارخانه نمای کامپوزیت کارخانه نمای کامپوزیت کارخانه نمای کامپوزیت کارخانه

جمع شدن
نمای کامپوزیت بانک قرض الحسنه

پروژه نمای کامپوزیت قرض الحسنه نور زرین شهر

این پروژه به سبک فیکس با ورق نقره ایم نوک مدادی اجرا شده است.

 Apr 30, 2022

#بانک


مشاهده جزئیات بیشتر
جمع شدن

تصویری از پروژه نمای کامپوزیت قرض الحسنه نور زرین شهر اصفهان را در زیر مشاهده می‌کنید. اگر قصد دارید بانک‌‌تان یا فروشگاه تان را با نمای کامپوزیت بازسازی یا نما کنید، همین حالا با ما تماس بگیرید.

نمای کامپوزیت بانک قرض الحسنه نمای کامپوزیت بانک قرض الحسنه

جمع شدن
نمای کامپوزیت بانک

پروژه نمای کامپوزیت قرض الحسنه امام علی اصفهان

این پروژه به سبک فیکس با ورق مسی، نوک مدادی و نقره ای اجرا شده است.

 Apr 30, 2022

#بانک


مشاهده جزئیات بیشتر
جمع شدن

برخی تصاویر از پروژه نمای کامپوزیت قرض الحسنه امام علی (ع) واقع در شاپور جدید اصفهان را در زیر مشاهده می‌کنید. اگر قصد دارید بانک‌‌تان یا فروشگاه تان را با نمای کامپوزیت بازسازی یا نما کنید، همین حالا با ما تماس بگیرید.

نمای کامپوزیت بانک نمای کامپوزیت بانک قرض الحسنه نمای کامپوزیت بانک قرض الحسنه

جمع شدن
نمای کامپوزیت مسجد

پروژه نمای کامپوزیت مناره مسجد امام سجاد در خمینی‌شهر اصفهان

این پروژه به سبک فیکس و کلیپس با ورق طلایی مات اجرا شده است با ظاهری بسیار مدرن و زیبا.

 Apr 30, 2022

#مسجد


مشاهده جزئیات بیشتر
جمع شدن

برخی از تصاویر پروژه نمای کامپوزیت مناره مسجد امام سجاد در خمینی‌شهر اصفهان را در زیر مشاهده می‌کنید. اگر قصد دارید مسجد منطقه‌تان یا ساختمان و… را با نمای کامپوزیت بازسازی یا نما کنید، همین حالا با ما تماس بگیرید.

نمای کامپوزیت مسجد نمای کامپوزیت مسجد نمای کامپوزیت مسجد نمای کامپوزیت مسجد

جمع شدن