پروژه‌ها

برخی از نمونه‌کارهای نمای کامپوزیت و نمای ترموود انجام شده توسط شرکت ما در زیر لیست شده است.

نمای کامپوزیت مغازه فست فود

پروژه نمای کامپوزیت فست فود شادلی در اصفهان

این پروژه در سال 1390 به سبک فیکس با ورق نقره ای اجرا شده است.

 Apr 30, 2022

#مغازه


Read more
Read less

تصاویر پروژه نمای کامپوزیت فست فود شادلی در اصفهان واقع در پل غدیر را مشاهده می‌کنید. اگر قصد دارید تابلو مغازه‌تان را با نمای کامپوزیت بازسازی یا نما کنید، همین حالا با ما تماس بگیرید.

نمای کامپوزیت مغازه فست فود نمای کامپوزیت مغازه فست فود

Read less
نمای کامپوزیت مغازه سفید

پروژه نمای کامپوزیت مغازه گل‌فروشی در گلدشت اصفهان

این پروژه به سبک فیکس با ورق سفید یخچالی و قرمز اجرا شده است با ظاهری بسیار شیک.

 Apr 30, 2022

#مغازه


Read more
Read less

برخی از تصاویر پروژه نمای کامپوزیت مغازه گل‌فروشی در گلدشت اصفهان را در زیر مشاهده می‌کنید. اگر قصد دارید تابلو مغازه‌تان را با نمای کامپوزیت بازسازی یا نما کنید، همین حالا با ما تماس بگیرید.

نمای کامپوزیت مغازه سفید نمای کامپوزیت مغازه سفید نمای کامپوزیت مغازه سفید

Read less
نمای کامپوزیت مغازه سفید

پروژه نمای کامپوزیت مغازه پوشاک در خمینی‌شهر اصفهان

این پروژه به سبک فیکس با ورق سفید یخچالی،مشکی و قرمز اجرا شده است با ظاهری بسیار مدرن و زیبا.

 Apr 30, 2022

#مغازه


Read more
Read less

برخی از تصاویر پروژه نمای کامپوزیت مغازه پوشاک در خمینی‌شهر اصفهان را در زیر مشاهده می‌کنید. اگر قصد دارید تابلو مغازه‌تان را با نمای کامپوزیت بازسازی یا نما کنید، همین حالا با ما تماس بگیرید.

نمای کامپوزیت مغازه سفید نمای کامپوزیت مغازه سفید نمای کامپوزیت مغازه سفید نمای کامپوزیت مغازه سفید نمای کامپوزیت مغازه سفید

Read less
نمای کامپوزیت سفید

پروژه نمای کامپوزیت فروشگاه در خمینی‌شهر اصفهان

این پروژه به سبک فیکس و  با ورق شیری، قرمز و مشکی اجرا شده است با ظاهری بسیار مدرن و زیبا نور پردازی و استفاده از لوله های استیل.

 Apr 30, 2022

#مغازه


Read more
Read less

برخی از تصاویر پروژه نمای کامپوزیت فروشگاه در خمینی‌شهر اصفهان را در زیر مشاهده می‌کنید. اگر قصد دارید تابلو مغازه‌تان را با نمای کامپوزیت بازسازی یا نما کنید، همین حالا با ما تماس بگیرید.

نمای کامپوزیت مغاز سفید نمای کامپوزیت مغاز سفید نمای کامپوزیت مغاز سفید نمای کامپوزیت مغاز سفید

Read less
نمای کامپوزیت مغازه نقره ای و طرح چوب

پروژه نمای کامپوزیت مغازه نقره ای و طرح چوب شاهین شهر

این پروژه به سبک فیکس اجرا شده است.

 Apr 30, 2022

#مغازه


Read more
Read less

تصاویر پروژه نمای کامپوزیت مغازه نقره ای و طرح چوب در شاهین شهر را مشاهده می‌کنید. اگر قصد دارید تابلو مغازه‌تان را با نمای کامپوزیت بازسازی یا نما کنید، همین حالا با ما تماس بگیرید.

نمای کامپوزیت مغازه طرح چوب نمای کامپوزیت مغازه طرح چوب نمای کامپوزیت مغازه طرح چوب نمای کامپوزیت مغازه طرح چوب نمای کامپوزیت مغازه طرح چوب نمای کامپوزیت مغازه طرح چوب

Read less
نمای کامپوزیت آتش نشانی

پروژه نمای کامپوزیت آتش نشانی در شهرضا

این پروژه به سبک فیکس اجرا شده است.

 Apr 30, 2022

#مغازه


Read more
Read less

پروژه نمای کامپوزیت آتش نشانی در شهرضا اصفهان را مشاهده می‌کنید. اگر قصد دارید تابلو مغازه‌تان یا سر در ایستگاه و اداره آتش نشانی شهرتان را با نمای کامپوزیت بازسازی یا نما کنید، همین حالا با ما تماس بگیرید.

نمای کامپوزیت مغازه طرح چوب

Read less
نمای کامپوزیت کافی شاپ

پروژه نمای کامپوزیت کافی شاپ مهتاب در اصفهان

این پروژه به سبک فیکس اجرا شده است.

 Apr 30, 2022

#مغازه


Read more
Read less

پروژه نمای کامپوزیت کافی شاپ مهتاب رئوفی در اصفهان را مشاهده می‌کنید. اگر قصد دارید تابلو مغازه‌تان یا تابلو سر در کافی شاپ تان را با نمای کامپوزیت بازسازی یا نما کنید، همین حالا با ما تماس بگیرید.

نمای کامپوزیت کافی شاپ مغازه

Read less
نمای کامپوزیت مغازه

پروژه نمای کامپوزیت فراورده‌های لبنی کوهستان اصفهان

این پروژه به سبک فیکس با به کارگیری لوله استیل در سه رنگ ورق زرد قرمز و سفید اجرا شده است.

 Apr 30, 2022

#مغازه


Read more
Read less

برخی تصاویر از پروژه نمای کامپوزیت فراورده‌های لبنی کوهستان ملکوتی اصفهان را در زیر مشاهده می‌کنید. اگر قصد دارید تابلو مغازه‌تان یا تابلو سر در کافی شاپ تان را با نمای کامپوزیت بازسازی یا نما کنید، همین حالا با ما تماس بگیرید.

نمای کامپوزیت مغازه نمای کامپوزیت مغازه

Read less
نمای کامپوزیت مغازه جاده اصفهان به شیراز

پروژه نمای کامپوزیت حکیم الهی در جاده اصفهان شیراز

این پروژه نمای کامپوزیت مغازه که مشاهده می‌کنید، به سبک فیکس با ورق نوک مدادی و قرمز اجرا شده است.

 Apr 30, 2022

#مغازه


Read more
Read less

تصاویر پروژه نمای کامپوزیت حکیم الهی واقع در جاده اصفهان به شیراز را مشاهده می‌کنید. اگر قصد دارید مغازه‌تان را با نمای کامپوزیت بازسازی یا نما کنید، همین حالا با ما تماس بگیرید.

نمای کامپوزیت مغازه جاده اصفهان به شیراز نمای کامپوزیت مغازه جاده اصفهان به شیراز نمای کامپوزیت مغازه جاده اصفهان به شیراز نمای کامپوزیت مغازه جاده اصفهان به شیراز

Read less
نمای کامپوزیت مغازه

پروژه نمای کامپوزیت مغازه موبایل در خیابان طوسی اصفهان

این پروژه به سبک فیکس با ورق پرمیوم باند اجرا شده است با ظاهری شیک و دلباز.

 Apr 30, 2022

#مغازه


Read more
Read less

برخی تصاویر از پروژه نمای کامپوزیت مغازه موبایل در خیابان طوسی اصفهان را در زیر مشاهده می‌کنید. اگر قصد دارید تابلو مغازه‌تان را با نمای کامپوزیت بازسازی یا نما کنید، همین حالا با ما تماس بگیرید.

نمای کامپوزیت مغازه سفید نمای کامپوزیت مغازه سفید نمای کامپوزیت مغازه سفید نمای کامپوزیت مغازه سفید

Read less
نمای کامپوزیت پمپ پنزین جایگاه

پروژه نمای کامپوزیت پمپ بنزین نایین اصفهان

این پروژه به سبک فیکس با ورق نانو باند اجرا شده است با ظاهری بسیار زیبا و سیستم آبی اطفاء حریق در سقف کارگذاشته شده است.

 Apr 30, 2022

#پمپ بنزین


Read more
Read less

برخی از تصاویر پروژه نمای کامپوزیت پمپ بنزین نایین (ارگ نیلوفر) اصفهان را در زیر مشاهده می‌کنید. اگر قصد دارید جایگاه سوخت‌تان را با نمای کامپوزیت بازسازی یا نما کنید، همین حالا با ما تماس بگیرید.

نمای کامپوزیت پمپ بنزین قرمز نمای کامپوزیت پمپ بنزین قرمز نمای کامپوزیت پمپ بنزین قرمز نمای کامپوزیت پمپ بنزین قرمز نمای کامپوزیت پمپ بنزین قرمز نمای کامپوزیت پمپ بنزین قرمز نمای کامپوزیت پمپ بنزین قرمز نمای کامپوزیت پمپ بنزین قرمز نمای کامپوزیت پمپ بنزین قرمز نمای کامپوزیت پمپ بنزین قرمز نمای کامپوزیت پمپ بنزین قرمز

Read less
نمای کامپوزیت پمپ پنزین جایگاه

پروژه نمای کامپوزیت پمپ بنزین اردستان اصفهان

این پروژه به سبک فیکس با ورق پرمیوم باند اجرا شده است با ظاهری بسیار شیک."

 Apr 30, 2022

#پمپ بنزین


Read more
Read less

برخی از تصاویر پروژه نمای کامپوزیت جایگاه پمپ بنزین اردستان به نایین (ظفرقند) اصفهان را در زیر مشاهده می‌کنید. اگر قصد دارید جایگاه سوخت‌تان را با نمای کامپوزیت بازسازی یا نما کنید، همین حالا با ما تماس بگیرید.

نمای کامپوزیت پمپ بنزین ضد حریق نمای کامپوزیت پمپ بنزین ضد حریق نمای کامپوزیت پمپ بنزین ضد حریق نمای کامپوزیت پمپ بنزین ضد حریق نمای کامپوزیت پمپ بنزین ضد حریق نمای کامپوزیت پمپ بنزین ضد حریق نمای کامپوزیت پمپ بنزین ضد حریق

Read less
نمای کامپوزیت پمپ پنزین جایگاه

پروژه نمای کامپوزیت پمپ بنزین نارنجی مهر و ماه قم

این پروژه به سبک فیکس توسط نصاب ارجمند آقای مقدسی با ورق آلومکس نارنجی و نوک مدادی اجرا شده است با ظاهری بسیار دلنشین و زیبا.

 Apr 30, 2022

#پمپ بنزین


Read more
Read less

برخی از تصاویر پروژه نمای کامپوزیت و بخش اداری پمپ بنزین مجتمع تجاری توریستی مهر و ماه قم (جاده تهران قم) را در زیر مشاهده می‌کنید. اگر قصد دارید جایگاه سوخت‌تان را با نمای کامپوزیت بازسازی یا نما کنید، همین حالا با ما تماس بگیرید.

نمای کامپوزیت پمپ بنزین نمای کامپوزیت پمپ بنزین نمای کامپوزیت پمپ بنزین نمای کامپوزیت پمپ بنزین نمای کامپوزیت پمپ بنزین نمای کامپوزیت پمپ بنزین نمای کامپوزیت پمپ بنزین

تصاویر نمای قسمت اداری این جایگاه سوخت

نمای کامپوزیت پمپ بنزین نمای کامپوزیت پمپ بنزین نمای کامپوزیت پمپ بنزین نمای کامپوزیت پمپ بنزین نمای کامپوزیت پمپ بنزین نمای کامپوزیت پمپ بنزین نمای کامپوزیت پمپ بنزین نمای کامپوزیت پمپ بنزین نمای کامپوزیت پمپ بنزین

Read less
نمای کامپوزیت مغازه جایگاه سوخت

پروژه نمای کامپوزیت پمپ بنزین انتشاری در اصفهان

این پروژه به سبک فرم اچ ال با ورق پرمیوم باند اجرا شده است. با ظاهری بسیار زیبا.

 Apr 30, 2022

#پمپ بنزین


Read more
Read less

تصاویر پروژه نمای کامپوزیت پمپ بنزین انتشاری در اصفهان را در زیر مشاهده می‌کنید. اگر قصد دارید جایگاه سوخت‌تان را با نمای کامپوزیت بازسازی یا نما کنید، همین حالا با ما تماس بگیرید.

نمای کامپوزیت پمپ بنزین جایگاه نمای کامپوزیت پمپ بنزین جایگاه نمای کامپوزیت پمپ بنزین جایگاه نمای کامپوزیت پمپ بنزین جایگاه نمای کامپوزیت پمپ بنزین جایگاه نمای کامپوزیت پمپ بنزین جایگاه نمای کامپوزیت پمپ بنزین جایگاه نمای کامپوزیت پمپ بنزین جایگاه نمای کامپوزیت پمپ بنزین جایگاه نمای کامپوزیت پمپ بنزین جایگاه نمای کامپوزیت پمپ بنزین جایگاه نمای کامپوزیت پمپ بنزین جایگاه نمای کامپوزیت پمپ بنزین جایگاه نمای کامپوزیت پمپ بنزین جایگاه نمای کامپوزیت پمپ بنزین جایگاه نمای کامپوزیت پمپ بنزین جایگاه نمای کامپوزیت پمپ بنزین جایگاه نمای کامپوزیت پمپ بنزین جایگاه نمای کامپوزیت پمپ بنزین جایگاه

Read less
نمای کامپوزیت مغازه جایگاه سوخت نقره ای

پروژه نمای کامپوزیت پمپ بنزین مشتاق اصفهان

این پروژه به سبک فیکس و فرم با ورق پرمیوم باند اجرا شده است. با ظاهری بسیار زیبا.

 Apr 30, 2022

#پمپ بنزین


Read more
Read less

تصاویر پروژه نمای کامپوزیت پمپ بنزین مشتاق اصفهان را در زیر مشاهده می‌کنید. اگر قصد دارید جایگاه سوخت‌تان را با نمای کامپوزیت بازسازی یا نما کنید، همین حالا با ما تماس بگیرید.

نمای کامپوزیت پمپ بنزین نقره ای نمای کامپوزیت پمپ بنزین نقره ای نمای کامپوزیت پمپ بنزین نقره ای نمای کامپوزیت پمپ بنزین نقره ای نمای کامپوزیت پمپ بنزین نقره ای نمای کامپوزیت پمپ بنزین نقره ای

Read less
نمای کامپوزیت ساختمان اداره

پروژه نمای کامپوزیت ساختمان اداره برق در اصفهان

این پروژه به سبک فیکس با ظرافت بالا و با ورق نقره ای در سال 1390 اجرا شده است.

 Apr 30, 2022

#ساختمان


Read more
Read less

تصویر پروژه نمای کامپوزیت مجتمع تجاری اداری امیر در شاهین شهر اصفهان را مشاهده می‌کنید. اگر قصد دارید ساختمانتان را با نمای کامپوزیت بازسازی یا نما کنید، همین حالا با ما تماس بگیرید.

نمای کامپوزیت ساختمان اداره نمای کامپوزیت ساختمان اداره نمای کامپوزیت ساختمان اداره نمای کامپوزیت ساختمان اداره

Read less
نمای کامپوزیت ساختمان

پروژه نمای کامپوزیت ساختمان میلاد در اصفهان

این پروژه به سبک فیکس با ظرافت بالا و با ورق مسی و شیری اجرا شده است.

 Apr 30, 2022

#ساختمان


Read more
Read less

تصویر پروژه نمای کامپوزیت مجتمع تجاری اداری امیر در شاهین شهر اصفهان را مشاهده می‌کنید. اگر قصد دارید ساختمانتان را با نمای کامپوزیت بازسازی یا نما کنید، همین حالا با ما تماس بگیرید.

نمای کامپوزیت ساختمان مسکونی نمای کامپوزیت ساختمان مسکونی نمای کامپوزیت ساختمان مسکونی

Read less
نمای کامپوزیت ساختمان

پروژه نمای کامپوزیت مجتمع مسکونی جوادیان در اصفهان

این پروژه به سبک فیکس و با ورق نقره ای و نوک مدادی با ظاهری زیبا اجرا شده است .

 Apr 30, 2022

#ساختمان


Read more
Read less

برخی از تصاویر پروژه نمای کامپوزیت مجتمع مسکونی جوادیان واقع در خیابان غرضی، خیابان ساکت اصفهانی که در سال 1390 اجرا شده در اصفهان را در زیر مشاهده می‌کنید. اگر قصد دارید ساختمانتان را با نمای کامپوزیت بازسازی یا نما کنید، همین حالا با ما تماس بگیرید.

نمای کامپوزیت ساختمان مسکونی نمای کامپوزیت ساختمان مسکونی نمای کامپوزیت ساختمان مسکونی

Read less
نمای کامپوزیت

پروژه نمای کامپوزیت اتاق نگهبانی مجتمع مسکونی حکیم شفائی

این پروژه به سبک فیکس و کلیپس با ظرافت بالا و کم نظیر با ورق نقره ای به صورت کرو کرکره ای اجرا شده است.

 Apr 30, 2022

#ساختمان


Read more
Read less

برخی تصاویر از پروژه نمای کامپوزیت اتاق نگهبانی مجتمع مسکونی حکیم شفائی در اصفهان را در زیر مشاهده می‌کنید. اگر قصد دارید تابلو مغازه‌تان یا ساختمان و… را با نمای کامپوزیت بازسازی یا نما کنید، همین حالا با ما تماس بگیرید.

نمای کامپوزیت نمای کامپوزیت

Read less
نمای کامپوزیت

پروژه نمای کامپوزیت ساختمان تالار علی ابن موسی الرضا

این پروژه به سبک فیکس اجرا شده است.

 Apr 30, 2022

#ساختمان


Read more
Read less

برخی تصاویر از پروژه نمای کامپوزیت تالار علی ابن موسی الرضا واقع در اصفهان شهرگز فلکه مرکزی را در زیر مشاهده می‌کنید. اگر قصد دارید تابلو مغازه‌تان یا ساختمان و… را با نمای کامپوزیت بازسازی یا نما کنید، همین حالا با ما تماس بگیرید.

نمای کامپوزیت تالار نمای کامپوزیت ساختمان تالار نمای کامپوزیت نمای کامپوزیت

Read less
نمای کامپوزیت ورزشگاه

پروژه نمای کامپوزیت اتاق گزارشگر استادیوم فوتبال ورزشگاه فولادشهر

این پروژه به سبک فیکس با ورق یکدست نقره ای اجرا شده است.

 Apr 30, 2022

#ساختمان


Read more
Read less

برخی تصاویر از پروژه نمای کامپوزیت اتاق گزارشگر استادیوم فوتبال در ورزشگاه فولادشهر اصفهان را در زیر مشاهده می‌کنید. اگر قصد دارید تابلو مغازه‌تان یا ساختمان و… را با نمای کامپوزیت بازسازی یا نما کنید، همین حالا با ما تماس بگیرید.

نمای کامپوزیت ورزشگاه نمای کامپوزیت ورزشگاه نمای کامپوزیت ورزشگاه

Read less
عکس نمای کامپوزیت

پروژه اجرای نمای کامپوزیت شهرداری شهر اذان در میمه اصفهان

این پروژه به سبک فیکس با ورق آلوباند اجرا شده است با ظاهری بسیار مدرن و زیبا.

 Apr 30, 2022

#ساختمان


Read more
Read less

برخی از تصاویر پروژه اجرای نمای کامپوزیت شهرداری شهر اذان در میمه اصفهان را در زیر مشاهده می‌کنید. اگر قصد دارید تابلو مغازه‌تان یا ساختمان و… را با نمای کامپوزیت بازسازی یا نما کنید، همین حالا با ما تماس بگیرید.

عکس نمای کامپوزیت عکس نمای کامپوزیت عکس نمای کامپوزیت عکس نمای کامپوزیت عکس نمای کامپوزیت عکس نمای کامپوزیت عکس نمای کامپوزیت عکس نمای کامپوزیت عکس نمای کامپوزیت

Read less
نمای کامپوزیت برج

پروژه نمای کامپوزیت مجتمع فردوس غرب در تهران

این پروژه به سبک هنگ و ( ناودانی آلومینیومی ) اجرا شده است با ظاهری بسیار مدرن و زیبا.

 Apr 30, 2022

#برج


Read more
Read less

برخی از تصاویر پروژه نمای کامپوزیت مجتمع فردوس غرب در تهران را در زیر مشاهده می‌کنید. اگر قصد دارید مجتمع و یا ساختمانتان را با نمای کامپوزیت بازسازی یا نما کنید، همین حالا با ما تماس بگیرید.

نمای کامپوزیت در تهران نمای کامپوزیت در تهران نمای کامپوزیت در تهران نمای کامپوزیت در تهران نمای کامپوزیت در تهران نمای کامپوزیت در تهران نمای کامپوزیت در تهران نمای کامپوزیت در تهران نمای کامپوزیت در تهران نمای کامپوزیت در تهران نمای کامپوزیت در تهران نمای کامپوزیت در تهران نمای کامپوزیت در تهران نمای کامپوزیت در تهران نمای کامپوزیت در تهران

Read less
نمای کامپوزیت در اصفهان

پروژه نمای کامپوزیت برج‌ های آفتاب در اصفهان

این پروژه به سبک فیکس اجرا شده است با ظاهری بسیار مدرن و زیبا.

 Apr 30, 2022

#برج


Read more
Read less

برخی از تصاویر پروژه نمای کامپوزیت برج‌ های آفتاب در اصفهان که در سال 1390 اجرا گردید را در زیر مشاهده می‌کنید. اگر قصد دارید مجتمع و یا ساختمانتان را با نمای کامپوزیت بازسازی یا نما کنید، همین حالا با ما تماس بگیرید.

نمای کامپوزیت در اصفهان نمای کامپوزیت در اصفهان نمای کامپوزیت در اصفهان

Read less
نمای کامپوزیت برج

پروژه نمای کامپوزیت برج‌ های فولاد تعاونی مسکن

این پروژه به سبک فیکس و با ورق نقره ای و نوک مدادی با ظاهری زیبا اجرا شده است .

 Apr 30, 2022

#برج


Read more
Read less

برخی از تصاویر پروژه نمای کامپوزیت مجتمع مسکونی جوادیان واقع در خیابان غرضی، خیابان ساکت اصفهانی که در سال 1390 اجرا شده در اصفهان را در زیر مشاهده می‌کنید. اگر قصد دارید ساختمانتان را با نمای کامپوزیت بازسازی یا نما کنید، همین حالا با ما تماس بگیرید.

نمای کامپوزیت برج نمای کامپوزیت برج نمای کامپوزیت برج

Read less
نمای کامپوزیت مجتمع تجاری نور

پروژه اجرای نمای کامپوزیت مجتمع تجاری اداری نور

این پروژه به سبک فیکس در سال 1391 با ورق آ اس باند نقره ای و با ظاهری  زیبا و شیک اجرا شده است .

 Apr 30, 2022

#مجتمع


Read more
Read less

تصاویر پروژه اجرای نمای کامپوزیت مجتمع تجاری اداری نور را مشاهده می‌کنید. اگر قصد دارید مجتمع‌تان را با نمای کامپوزیت بازسازی یا نما کنید، همین حالا با ما تماس بگیرید.

نمای کامپوزیت مجتمع تجاری نمای کامپوزیت مجتمع تجاری عکس نمای کامپوزیت مجتمع تجاری عکس نما کامپوزیت مجتمع تجاری عکس کامپوزیت مجتمع تجاری

Read less
نمای کامپوزیت مجتمع تجاری نور

پروژه اجرای نمای کامپوزیت مجتمع تجاری اداری مه

این پروژه به سبک فیکس با ورق پرمیوم باند و با ظاهری بسیار زیبا اجرا شده است .

 Apr 30, 2022

#مجتمع


Read more
Read less

تصاویر پروژه اجرای نمای کامپوزیت مجتمع تجاری اداری مه را مشاهده می‌کنید. اگر قصد دارید مجتمع‌تان را با نمای کامپوزیت بازسازی یا نما کنید، همین حالا با ما تماس بگیرید.

نمای کامپوزیت مجتمع مسکونی نمای کامپوزیت مجتمع مسکونی نمای کامپوزیت مجتمع تجاری نمای کامپوزیت مجتمع مسکونی
نمای کامپوزیت مجتمع تجاری نمای کامپوزیت مجتمع تجاری
نمای کامپوزیت مجتمع تجاری

Read less
نمای کامپوزیت و فریم لس مجتمع تجاری اداری

پروژه نمای کامپوزیت و فریم لس مجتمع تجاری اداری عبدالرضا اصفهان

این پروژه به سبک فیکس با ورق نوک مدادی و نقره ای و با ظاهری بسیار زیبا طراحی و اجرا شده است .

 Apr 30, 2022

#مجتمع


Read more
Read less

تصاویر پروژه نمای کامپوزیت و فریم لس مجتمع تجاری اداری عبدالرضا در اصفهان را مشاهده می‌کنید. اگر قصد دارید مجتمع‌تان را با نمای کامپوزیت بازسازی یا نما کنید، همین حالا با ما تماس بگیرید.

نمای کامپوزیت مجتمع مسکونی نمای کامپوزیت مجتمع مسکونی نمای کامپوزیت مجتمع مسکونی نمای کامپوزیت مجتمع مسکونی نمای کامپوزیت مجتمع مسکونی نمای کامپوزیت مجتمع مسکونی

Read less
نمای کامپوزیت مجتمع تجاری اداری امیر در شاهین شهر

پروژه نمای کامپوزیت مجتمع تجاری اداری امیر شاهین شهر

این پروژه در سال 1390 به سبک فیکس با ظاهری بسیار زیبا اجرا شده است .

 Apr 30, 2022

#مجتمع


Read more
Read less

تصویر پروژه نمای کامپوزیت مجتمع تجاری اداری امیر در شاهین شهر اصفهان را مشاهده می‌کنید. اگر قصد دارید مجتمع‌تان را با نمای کامپوزیت بازسازی یا نما کنید، همین حالا با ما تماس بگیرید.

نمای کامپوزیت مجتمع تجاری اداری امیر در شاهین شهر

Read less
نمای کامپوزیت طرح چوب مجتمع تجاری اداری

پروژه نمای کامپوزیت طرح چوب مجتمع تجاری اداری سامانی

این پروژه به سبک فیکس با ورق طرح چوب پرمیوم باند و با ظاهری بسیار زیبا اجرا شده است .

 Apr 30, 2022

#مجتمع


Read more
Read less

تصاویر پروژه نمای کامپوزیت مجتمع تجاری اداری سامانی را مشاهده می‌کنید. اگر قصد دارید مجتمع‌تان را با نمای کامپوزیت بازسازی یا نما کنید، همین حالا با ما تماس بگیرید.

نمای کامپوزیت طرح چوب مجتمع تجاری اداری نمای کامپوزیت طرح چوب مجتمع تجاری اداری نمای کامپوزیت طرح چوب مجتمع تجاری اداری نمای کامپوزیت طرح چوب مجتمع تجاری اداری

Read less
نمای کامپوزیت کارخانه

پروژه نمای کامپوزیت کارخانه طلای سیاه مورچه خورت

این پروژه در بهار سال 1395 برای اقای محمدی رئیس کارخانه به سبک فیکس با ورق پرمیوم باند اجرا شده است.

 Apr 30, 2022

#کارخانه


Read more
Read less

پروژه نمای کامپوزیت کارخانه طلای سیاه مورچه خورت اصفهان را مشاهده می‌کنید. اگر قصد دارید کارخانه‌تان را با نمای کامپوزیت بازسازی یا نما کنید، همین حالا با ما تماس بگیرید.

نمای کامپوزیت کارخانه نمای کامپوزیت کارخانه نمای کامپوزیت کارخانه نمای کامپوزیت کارخانه نمای کامپوزیت کارخانه نمای کامپوزیت کارخانه نمای کامپوزیت کارخانه نمای کامپوزیت کارخانه نمای کامپوزیت کارخانه نمای کامپوزیت کارخانه نمای کامپوزیت کارخانه نمای کامپوزیت کارخانه نمای کامپوزیت کارخانه نمای کامپوزیت کارخانه نمای کامپوزیت کارخانه

Read less
نمای کامپوزیت بانک قرض الحسنه

پروژه نمای کامپوزیت قرض الحسنه نور زرین شهر

این پروژه به سبک فیکس با ورق نقره ایم نوک مدادی اجرا شده است.

 Apr 30, 2022

#بانک


Read more
Read less

تصویری از پروژه نمای کامپوزیت قرض الحسنه نور زرین شهر اصفهان را در زیر مشاهده می‌کنید. اگر قصد دارید بانک‌‌تان یا فروشگاه تان را با نمای کامپوزیت بازسازی یا نما کنید، همین حالا با ما تماس بگیرید.

نمای کامپوزیت بانک قرض الحسنه نمای کامپوزیت بانک قرض الحسنه

Read less
نمای کامپوزیت بانک

پروژه نمای کامپوزیت قرض الحسنه امام علی اصفهان

این پروژه به سبک فیکس با ورق مسی، نوک مدادی و نقره ای اجرا شده است.

 Apr 30, 2022

#بانک


Read more
Read less

برخی تصاویر از پروژه نمای کامپوزیت قرض الحسنه امام علی (ع) واقع در شاپور جدید اصفهان را در زیر مشاهده می‌کنید. اگر قصد دارید بانک‌‌تان یا فروشگاه تان را با نمای کامپوزیت بازسازی یا نما کنید، همین حالا با ما تماس بگیرید.

نمای کامپوزیت بانک نمای کامپوزیت بانک قرض الحسنه نمای کامپوزیت بانک قرض الحسنه

Read less
نمای کامپوزیت مسجد

پروژه نمای کامپوزیت مناره مسجد امام سجاد در خمینی‌شهر اصفهان

این پروژه به سبک فیکس و کلیپس با ورق طلایی مات اجرا شده است با ظاهری بسیار مدرن و زیبا.

 Apr 30, 2022

#مسجد


Read more
Read less

برخی از تصاویر پروژه نمای کامپوزیت مناره مسجد امام سجاد در خمینی‌شهر اصفهان را در زیر مشاهده می‌کنید. اگر قصد دارید مسجد منطقه‌تان یا ساختمان و… را با نمای کامپوزیت بازسازی یا نما کنید، همین حالا با ما تماس بگیرید.

نمای کامپوزیت مسجد نمای کامپوزیت مسجد نمای کامپوزیت مسجد نمای کامپوزیت مسجد

Read less